Esenca Krestomatio

Fundamenta Krestomatio estas sufiĉa, eĉ abunda por tiaj legontoj, kiuj nur deziras sciigi al si, kiel eble plej rapide, la eblecon de Esperanto pri literatura fako. Tial mi sube prezentas nur la ses plejgravajn Esperantajn verkistojn, kiujn plejmulte da Esperantistoj taksis certe tiaj (la precipe plej grava estas Kalocsay, kiun tial urĝeguloj legu komence).

(Mi unue listas iliajn prezentindaĵojn el "Trezoro" (Esperant-originala rakontaro), "Esperanta Antologio" (Esperant-originala poemaro) kaj "Nova Esperanta Krestomatio" (tio plenigos krestomatiecon), kaj due serĉas la skribaĵojn rete kiel liberajn versiojn; se estas, mi faros ligon al la reta versio (aŭ io ajn de la Esperantisto provizore), aŭ (finfine tute, kiom eblas permesate de la kopirajto) faros transskribitan paĝon fare de mi mem)

Heinrich August Luyken / Kalman Kalocsay / Julio Baghy / Stellan Engholm / Kenelm Ralph Creuze Sturmer / William Auld